2017 - 2018

Raden

Als studentenvertegenwoordiger kan je zelf kiezen in welke raden je stapt. Je kan verschillende mandaten combineren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zetelen in de Studentenraad, de Raad van Toezicht, de Departementsraad en de STUVO-raad.

Op Vlaams niveau

VVS (Vlaamse Vereniging voor Studenten)

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de koepelorganisatie van studentenraden van de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ze is de officiële spreekbuis van de student. VVS plaatst het verdedigen van de studentenrechten in een breder kader van democratisering van het onderwijs.

Niveau van de associatie

De Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel zijn partners in de Universitaire Associatie Brussel (UAB). De UAB-Studentenraad verbindt de Studentenraad van de EhB met die van de VUB. De raad verdiept zich ook in onderwerpen als verder studeren en heroriënteren.

Bast

De UAB-Studentenraad of BAST (Brusselse Associatie Studentenraad) bestaat uit studenten van de partnerinstellingen Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel die rechtstreeks worden verkozen.

UAB raad van bestuur

UAB raad van bestuur

Niveau van de hogeschool

Studentenraad

De Studentenraad behandelt onderwijs- en studentgerichte onderwerpen. Deze kan op eigen initiatief adviezen uitbrengen, die dan besproken worden in de andere raden van de school.

Stuvo-raad

De leden van de Stuvo-raad bepalen mee het beleid van de Studentenvoorzieningen Erasmushogeschool Brussel. Je beslist mee over het gebruik van de middelen voor voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking.

Raad van Toezicht

Keurt onder meer de missie, de strategische doelstellingen, het strategisch meerjarenplan en de begroting goed. Bepaalt ook mee het pedagogisch project van de student

Niveau van het departement / School of Arts

Departementsraad

Raad van de School of Art

Deze raad neemt onder meer beslissingen over de interne organisatie, zoals de aanwending van de personele en materiële middelen.

Niveau van de opleiding (Opleidingscommissie)

De opleidingscommissie is een groep samengesteld uit studenten en onderwijzend personeel. Zij overzien de kwaliteit van de opleiding vanuit twee perspectieven: de docent en de student. De docenten weten wat er bij hen intern aan de gang is en de student bij hen intern.