Dossiers

De studentenraad behandeld een paar dossiers gedurende het jaar. Sommigen van deze dossiers hebben we nood aan input en mening van de studenten. Geef je mening en helpt ons om je stem te verdedigen!

2015 - 2016