Dossiers

Doorheen het academiejaar worden er een aantal dossiers door de Studentenraad behandeld. Uiteraard doen wij dit in naam van alle studenten, dus vragen wij aan jullie om je mening te geven en ons te helpen je stem te verdedigen!

2017 - 2018