Wat is een studentenvertegenwoordiger?

Als studentenvertegenwoordiger laat je enerzijds het bestuur voelen wat er bij de studenten leeft, maar het biedt jou anderzijds ook de kans om mee richting te geven aan de toekomst van de EhB. Je leert er bovendien onderhandelen, in dialoog gaan en deelnemen aan besluitvorming.

Wil je een mandaat als studentenvertegenwoordiger, dan stel je je kandidaat voor de Studentenraad. Deze raad behandelt onderwijs- en studentgerichte onderwerpen. Zo komt onder meer de onderwijs- en examenregeling en de evaluatie van docenten aan bod.

De Studentenraad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, die dan besproken worden in de andere raden van de hogeschool. De Studentenraad telt 24 leden die jaarlijks verkozen worden (4 studenten per departement / School of Arts).

Daarnaast zetelen studenten ook in:

Het is de studentenraad die onder de verkozenen de studentenvertegenwoordigers aanduidt die zullen zetelen in de Raad van Toezicht, de departementsraden, Raden van de Schools of Arts, STUVO-Raad en studentenraad UAB.

Wil je meer weten over de verschillende raden van de EhB? We vertellen je graag in enkele punten hoe elke raad is samengesteld en wat de bevoegdheden zijn.

Citaten

Heel wat beslissingen binnen de Erasmushogeschool Brussel hebben te maken met onze belangrijkste stakeholders: de studenten. De studentenraad is dan ook enorm nuttig om in dit proces de studenten een daadkrachtige stem te geven. Dankzij de studentenraad blijven de directie, beleidsmakers, directeurs en docenten eraan herinnerd worden dat er bij het opleiden van jonge professionals een groep centraal blijft staan: de studenten!

Bert Van Rillaer
Lector Toegepaste Informatica

De studenten en het personeel zijn de ‘motor’ van onze hogeschool. Zonder hen heeft onze hogeschool geen bestaansreden. Studenten moeten dan ook op alle mogelijke manieren betrokken worden bij het beleid van onze school. Daarom moet er een studentenraad zijn en moeten studenten inspraak hebben het beleid en moeten zij participeren aan de uitvoering van het beleid. Zij zijn onze belangrijkste stakeholders. Tevreden studenten en tevreden personeel….daar gaan wij voor.

Ignace Van Dingenen
Administratief directeur personeel, integrale kwaliteitszorg en informatiebeheer

Een mandaat opnemen in de studentenraad is de manier om inspraak te krijgen in het beleid van de hogeschool. Participatie van studenten zorgt ervoor dat beleidskeuzes zowel voor als door studenten tot stand komen! Studenten zijn immers onze grootste stakeholder.

Annemie De Rouck
Adviseur regelgeving en onderwijs

Het is onze grootste wens dat studenten succesvol zijn in hun studies. Hoe beter studenten zich thuis voelen op hun campus, des te groter de kans op studiesucces. Maar we weten niet altijd hoe studenten de omgeving en sfeer ervaren en wat ze verbeterd willen zien. Daarom zijn studentenvertegenwoordigers zo belangrijk. Ze engageren zich om te ontdekken wat er onder de studenten leeft, kunnen dat onder onze aandacht brengen en reiken vindingrijke en verfrissende oplossingen en ideeën aan.

Ann Langenakens
Directeur onderwijs en internationaal